Pareigų aprašymas Spausdinti

PLANAVIMO, APSKAITOS IR FINANSAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: