Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VEDĖJAS 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:   

Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: