Pareigų aprašymas Spausdinti

PLANAVIMO, APSKAITOS IR FINANSAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: