Pareigų aprašymas Spausdinti

PLANAVIMO, APSKAITOS IR FINANSAVIMO SKYRIAUS PATARĖJAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas :

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: