Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS IR SPORTO  STRATEGIJOS SKYRIAUS  PATARĖJAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas turi: