Pareigų aprašymas Spausdinti

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO STRATEGIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTAS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: