Departamente įvyko susitikimas su tarptautiniu ekspertu

Data

2018 05 15

Įvertinimas
0
2018-05-09_susitikimas_su_tarpt_expertu_Vengr-1.jpg

2018 m. gegužės 9 d. departamente lankėsi Vengrijos mokyklų sporto federacijos atstovas Tamas Csanyi, kuris pristatė Vengrijos Respublikos gerąją patirtį tobulinant kūno kultūros pamokų turinį bei pamokų organizavimą.

Kūno kultūros ir sporto departamento organizuojame susitikime dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos sporto universiteto atstovai bei kūno kultūros mokytojai.

Nuo 2012 metų Vengrijos Respublikos švietimo įstatyme įtvirtinus penkias savaitines kūno kultūros pamokas, iškilo būtinybė ieškoti naujų pamokų organizavimo būdų ir turinio atnaujinimo atliepiant naują požiūrį į kūno kultūros ugdymą bei atsižvelgiant į esamas mokyklos infrastruktūros sąlygas. Tuo tikslu buvo atnaujintos bendrosios kūno kultūros programos, sustiprintas ryšys su sporto šakų federacijomis, įvestas visuotinis kasmetinis mokinių fizinio pajėgumo nustatymas, skirtas stebėti asmeninę vaiko pažangą ir skatinti jo vidinę motyvaciją kūno kultūros ir sporto priemonėmis stiprinti fizinę sveikatą.

Vengrijos mokyklų sporto federacijos vykdoma veikla yra vienas sėkmingo bendradarbiavimo tarp vyriausybinio ir nevyriausybinio sektoriaus pavyzdžių. Jos atstovai nuolat dalyvauja formuojant kūno kultūros pamokų turinį ir jį tobulinant, rengia metodines rekomendacijas mokytojams bei metodinę medžiagą, ieško projektų finansavimo galimybių Europos Sąjungos fondų lėšomis. Viena reikšmingesnių projektinių veiklų buvo bendradarbiavimo modelio tarp mokyklų ir sporto šakų federacijų sukūrimas, pasiūlant mokykloms dvi iš penkių kūno kultūros pamokų skirti atitinkamos sporto šakos gilesniam mokymuisi pagal šios asociacijos kartu su sporto šakos federacija parengtą metodiką. Apie pusė Vengrijos mokyklų dalyvauja šiame taip vadinamame 3+2 modelyje, kai 3 kūno kultūros pamokos vykdomos mokykloje, įgyvendinant bendrojo ugdymo programų turinį, o kitos 2 pamokos skiriamos atitinkamai sporto šakai. Sporto šakos pratybas veda kūno kultūros mokytojai, įgiję reikiamą sporto šakos mokymui kvalifikaciją tos sporto šakos federacijos organizuotuose mokymuose. Už ugdomąjį procesą, vykdomą pagal tokį modelį, atsakinga konkreti ugdymo įstaiga.

Svečias išsamiai pristatė Vengrijos švietimo kūno kultūros srityje reformos tikslus ir siekinius ateityje bei su tuo susijusias problemas, atsakė į rūpimus klausimus. Kaip esminis pokytis atnaujintose Vengrijos kūno kultūros programose buvo pažymėtas perėjimas nuo varžybinio sporto koncepcijos į asmeninio tobulėjimo, judėjimo įgūdžių, kognityvinių bei socialinių ir emocinių vaikų gebėjimų ugdymą, todėl kūno kultūros pamokose atsirado ir tokios veiklos kaip joga, streso valdymas ir panašūs užsiėmimai.

Susitikimo metu taip pat buvo diskutuojama apie Lietuvos šiuo metu mūsų šalyje vykdomą Lietuvos kūno kultūros ženklo programą bei ateities viziją dėl mokinių fizinio pajėgumo nustatymo.

Remdamasis gerosiomis užsienio šalių patirtimis, Kūno kultūros ir sporto departamentas siekia gerinti kūno kultūros kokybę tiek ugdymo įstaigose, tiek už jos ribų, ypač stiprinant mokyklų bendradarbiavimą su sporto šakų federacijomis, didinant kūno kultūros pamokų skaičių bei inicijuojant nuolatinę mokinių fizinio pajėgumo stebėseną.

UA-40809168-1