Departamente įvyko susitikimas su nevyriausybinių sporto organizacijų vadovais

Data

2018 05 10

Įvertinimas
2
KKSD_logo_mazesnis.jpg

2018 m. gegužės 10 d. Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (KKSD) įvyko susitikimas su nevyriausybinių sporto organizacijų vadovais. Susitikimo metu KKSD atstovai pristatė apibendrintus nevyriausybinių organizacijų pateiktus siūlymus dėl didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų tobulinimo.

KKSD generalinis direktorius Edis Urbanavičius padėkojo visoms sporto organizacijoms už aktyvų dalyvavimą didelio meistriškumo sporto programų finansavimo specialiųjų kriterijų tobulinimo procese.

Pristatymo metu buvo aktyviai diskutuojama dėl sporto organizacijų pateiktų siūlymų įgyvendinimo galimybių. Sporto bendruomenė vieningai sutarė, kad turi būti didinamas bendras didelio meistriškumo sporto programų finansavimas.

KKSD generalinis direktorius apibendrinimas susitikimą pažymėjo, kad iš vykusių diskusijų tapo aišku, jog didžiausias dėmesys tobulinant specialiuosius kriterijus turėtų būti skiriamas siekiant didinti bendrą sporto programų finansavimą, peržiūrint tarptautinių sporto varžybų sąrašą ir jose iškovotų vietų intervalą ir vietų vertes, papildant sporto šakų sąrašą, kurioms yra skiriamas balas už specialaus inventoriaus transportavimą bei įvertinant inventoriaus transportavimo balo vertę. Taip pat, tolesnėms diskusijoms paliktas minimalaus balo nustatymas, kurio nesurinkusi sporto šakos federacija negalėtų pretenduoti į didelio meistriškumo sporto programos lėšas.

KKSD atstovai apibendrins diskusijos metu pateiktas pastabas ir pasiūlymus bei parengs didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašo pakeitimo projektą, kuris bus pristatytas artimiausiame Departamento patariamosios tarybos posėdyje ir pateiktas sporto šakų federacijų atstovams pastaboms ir siūlymams teikti.

Susitikime dalyvavo 50 nevyriausybinių sporto organizacijų atstovų.

UA-40809168-1