Projektų vykdytojams

2017 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITŲ FORMOS
Sutarties sąmatos įvykdymo ketvirčio ataskaita 
Lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registras
Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
Projekto laimėjimų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaita (teikia tik tie vykdytojai, kurie įgyvendina projektus didelio sportinio meistriškumo plėtotės veiklos srityje)
Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaita (metinė)
Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

2017 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES IR PRIEDŲ FORMOS
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis
Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedas)
Projekto įgyvendinimo priemonių planas (Sutarties 2 priedas)

LOGOTIPAS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS 
Logotipas (jpg formatu)
Logotipas (cdr formatu)
Logotipo erdves zona (jpg formatu)

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-12
UA-40809168-1