Informacijos apie asmenį surinkimas

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ NUMATYTA PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNĮ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas)

-

Generalinis direktorius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2.

Departamentas

-

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Departamento generalinis direktorius

3.

Departamentas

Kūno kultūros ir sporto strategijos skyrius

Skyriaus vedėjas

Departamento generalinis direktorius

4.

Departamentas

Investicijų ir turto valdymo skyrius

Skyriaus vedėjas

Departamento generalinis direktorius

5.

Departamentas

Finansų skyrius

Skyriaus vedėjas

Departamento generalinis direktorius

6.

Departamentas

Finansų skyrius

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

Departamento generalinis direktorius

7.

Departamentas

Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius

Skyriaus vedėjas

Departamento generalinis direktorius

8.

Departamentas

Vidaus audito skyrius

Skyriaus vedėjas

Departamento generalinis direktorius

9.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras

 

Direktorius

Departamento generalinis direktorius

10.

Lietuvos sporto muziejus

 

Direktorius

Departamento generalinis direktorius

11.

Lietuvos sporto medicinos centras

 

Vyriausiasis gydytojas

Departamento generalinis direktorius

12.

Kauno sporto medicinos centras

 

Direktorius

Departamento generalinis direktorius

13.

Klaipėdos sporto medicinos centras

 

Direktorius

Departamento generalinis direktorius

14.

Panevėžio sporto medicinos centras

 

Direktorius

Departamento generalinis direktorius

15.

Šiaulių sporto medicinos centras

 

Direktorius

Departamento generalinis direktorius

16.

Sportininkų rengimo centras Druskininkuose

 

Direktorius

Departamento generalinis direktorius

17.

VšĮ „Lietuvos antidopingo agentūra“

 

Direktorius

Visuotinis dalininkų susirinkimas (Departamento generalinio direktoriaus sprendimas)

18.

VšĮ „Sportas ir poilsis“

 

Direktorius

Visuotinis dalininkų susirinkimas (Departamento generalinio direktoriaus sprendimas)

19.

VšĮ „Nacionalinis žiedas“

 

Direktorius

Visuotinis dalininkų susirinkimas

20.

VšĮ „Lietuvos žiemos sporto centras“

 

Direktorius

Visuotinis dalininkų susirinkimas

21.

UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“

 

Direktorius

Valdyba

 

Grįžti atgal

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-24
UA-40809168-1