Konkursai ir skelbimai

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informuoja apie parduodamas valstybei nuosavybės teise priklausančias viešosios įstaigos Lietuvos aukštojo sportinio meistriškumo sklandymo centro (įstaigos kodas – 171115415, buveinės adresas – Prienų r. sav., Pociūnų k., Sklandytojų g. 7) (toliau – įstaiga) dalininko teises viešo aukciono būdu.

Su įstaigos veiklos ataskaita ir praėjusio ketvirčio finansinės atskaitomybės rinkiniu galite susipažinti nuvykę aukščiau nurodytu įstaigos buveinės adresu.   

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis – 1738,00 eurai, dalininkų skaičius – 4. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi po vieną balsą.

Parduodamų dalininko teisių pradinė kaina – 1 euras. Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 euras.

Aukciono vykdytojas – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 418 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos Lietuvos aukštojo sportinio meistriškumo sklandymo centro dalininko teisių pardavimo“ įgaliotas sudaryti dalininko teisių pirkimo – pardavimo sutartį.

Atsakingas darbuotojas, įgaliotas registruoti aukciono dalyvius: Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Brigita Blikertė, mob. 8 618 86 489, el. p. brigita.blikerte@kksd.lt.

Aukciono dalyvių registravimas vykdomas nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. liepos 17 d., laikas I-IV – 7.30-16.30 val., V – 7.30-15.15 val. Registruojantis aukciono dalyviu, fizinis asmuo turi nurodyti vardą, pavardę bei pateikti dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę, juridinis asmuo turi nurodyti pavadinimą, kodą bei buveinės adresą. Atstovaujantis fizinį ar juridinį asmenį asmuo taip pat privalo pateikti įgaliojimą dalyvauti aukcione fizinio ar juridinio asmens vardu.

Aukciono vieta – Žemaitės g. 6, Vilnius, mažojoje VIP salėje, esančioje pirmame pastato aukšte. Aukciono pradžios data – 2018 m. liepos 18 d., laikas – 9 val. 00 min.

Sudarytos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną.


- 2018-06-26 generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-524 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu taisyklių patvirtinimo“

Konkursas į Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėjo A lygio 14 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

Dokumentai teikiami iki 2018 m. liepos 12 d. įskaitytinai tik elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos portalą (pagal pateiktą nuorodą).

http://portalas.vtd.lt/lt/kuno-kulturos-ir-sporto-strategijos-skyriaus-patarejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36378.html

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-03
UA-40809168-1