2018 m. sporto federacijų finansavimas

2017-11-23 įsakymas Nr. V-974 Dėl Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašo patvirtinimo 

2017-12-04 įsakymas Nr. V-980 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

2018-01-10 įsakymas Nr. V-4 Dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) 2018 metų didelio meistriškumo sporto programoms įgyvendinti


- 2018 m. didelio meistriškumo sporto programos

- Sumos 2018 m. didelio meistriškumo sporto programų įgyvendinimui   - 2018-01-10 įsakymo Nr. V-4 lentelė

 

Priedai

- Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma 

- Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo ataskaitos forma (Nr. 1)

- Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma (Nr. 2)

- Programos priemonių įvykdymo ketvirčio ataskaitos forma (Nr. 3)

- Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitos forma (Nr. 4)

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-16
UA-40809168-1